Değerli Üyelerimiz, 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2006 tarihli 1838 sayılı yazısı ekinde Gümrük Veri Ambarı Sisteminin (GÜVAS) kullanılmasına ilişkin hazırlanan Protokol Müsteşarlık ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği arasında imzalanmış ve  sizlere duyurusu yapılmıştı. Gümrük Veri Ambarından bilgi edinme, istediğiniz bilgilere en doğru ve sağlıklı biçimde ulaşmanızı sağlar. Bilhassa birebir iş takibi yapmayan ve emeklilikten sonra gümrük müşavirliği yapan müşavirlerin veya bizlerin “pasif ortak” olarak nitelendirdiğimiz şirket ortaklarının, imza ettikleri beyannamelerin gümrük idarelerinde hangi aşamada olduğunu takip etmeleri çok önemlidir. Beyannameyi gümrük idarelerinde takiple görevli gümrük müşavir yardımcılarının veya diğer iş takipçilerinin, beyanname ile ilgili olarak ne yaptığını anında sorgulayabilmektesiniz. Bu nedenle sizlere mutlaka ONLINE ERİŞİMİ tercih etmenizi önermekteyiz. Büronuzda otururken anında yapacağınız bir müdahale, sizi olabilecek mali mesuliyet ve cezai mesuliyetten kurtaracaktır.
Gümrük Veri Ambarı Sisteminin (GÜVAS) kullanılmasına ilişkin hazırlanan bu protokole göre,

Dolaylı Temsilci sıfatıyla Gümrük Müşavirlerinin ve Doğrudan Temsilci sıfatıyla firmaların kendilere ait beyanname bilgilerine Kullanıcı adı ve şifreleri ile internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla aşağıdaki bilgilere protokolde belirlenen ücret karşılığı ulaşılabilecektir.Dolaylı Temsilci Gümrük Müşavirleri ve Doğrudan temsilciler tarafından internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla ulaşabileceği bilgiler: 

1.  Gümrük Müşavirinin Kullanıcı Kodu, Gönderim Şekli
2.  İhracatçı/İthalatçı Firma Unvanı, Vergi No
3.  Fatura Bilgileri: İhraç/İthal Ülkesi, Toplam Fatura Değeri, Döviz Cinsi, Teslim Şekli
4.   Beyanname No, Rejim Kodu, Beyanname Tescil Tarihi, Saati
5.   Onay Tarih ve Saati
6.   Muayene Hat, Tarih ve Saati
7.   Özet Beyan Tescil Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)
8.   Kapanma Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)
9.   Vezne Tarihi, Saati
10. Ambar Çıkış Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)
11. Muayene Memuru Sicil No, İşlem Açıklaması (Anlık Sorgulama)

Sorgulama Türleri;


1- Kullanıcı koduna göre sorgulama
2- Gümrük Müdürlüğü’ne göre sorgulama
3- Beyanname tescil tarih aralığına göre sorgulama

Abonelik Ücretleri: 

Abonelik ücretlerinin, ilk giriş ücreti 50 TL;  bir kontör ücreti 0.05 TL;  internet üzerinden erişimde satır başına 1 kontör; 
hem internet üzerinden hem de Excel dosyasına aktarılarak yapılan işlemlerde satır başına 10 kontör; Web servis ile erişimde her satır için 10 kontör, anlık online sorgulamalarda sorgu başına 20 kontör olacağı;  Bilgi erişim sistemlerinden her ikisine de üye olmanın mümkün olup; her ikisine de üye olunması halinde her iki sistemden yararlandırma için ayrı ayrı ücret alınacağı, Müsteşarlık ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri arasında imzalanan protokol ile hükme bağlanmıştır. Dolaylı ve Doğrudan temsilciler 500 kontör, 1000 kontör, 1500 kontör…… gibi 500 ve katları olmak üzere dilediği kadar (1 Kontör 0.05 YTL) aşağıda yazılı banka hesabına yatırılacak ve dilekçe ile Banka Makbuz fotokopisi ve/veya Faksları ile müracaat edilecektir.

1) Dolaylı Temsilciler (Gümrük Müşaviri) Tarafından Güvas Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler: 
1. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Abone Müracaat Dilekçesi (İlk giriş yapanlar için)
2. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini KullanmaKontör Yükleme Dilekçesi 
3. İlk Giriş Aidat ücretini (50.- TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi, 
4. Kontör bedelinin (1000 kontör 50.-TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi,

2) Doğrudan Temsilciler (Firmalar) Tarafından Guvas Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler: 
1. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Abone Müracaat Dilekçesi, (İlk giriş yapanlar için)
2. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Kontör Yükleme Dilekçesi,
3. İlk Giriş Aidat ücretini (50.- TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi, 
4. Kontör bedelinin (Örn:1000 kontör 50.-TL) yatırıldığına dair dekontu aslı veya fotokopisi, 

HESAP ADI : Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 
HESAP NO   : GARANTİ BANKASI Hesap No: 6289837 Şube Kodu:121 TR89 0006 2000 1210 0006 2898 37


NOT:   
1. Gümrük Müşaviri Faaliyette bulunduğu firma adına ücret yatırılması halinde mutlaka “Gümrük Müşaviri Adı ve Soyadı” ve “……… adet kontör ücreti”Banka Makbuz üzerinde açıklaması yapılacaktır. Doğrudan Temsilciler Faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılacak ve mutlaka “Doğrudan Temsilci Adı ve Soyadı” ve “……… adet kontör ücreti” ;    Banka Makbuz üzerinde açıklama yapılacaktır. 
2. Kontör Müracaatı kabul edilen Temsilcilerin kontörleri Derneğimizde görevli kişilerce yüklendikten  sonra sisteme geçilecektir. Kontörü biten abonelere sistem tarafından otomatikman GÜVAS sistemine giriş izin verilmeyecektir. Her abone Kalan Kontör sayısını kendi sayfasından izleyebilecektir. 
3. Her abone kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapacaktır. 
4. Banka Makbuzu üzerinde yazılması istenen bilgilerin yanlışlığından ya da eksik doldurulan formlardan dolayı oluşabilecek aksiliklerden Derneğimiz sorumlu değildir. Yatırılan ücreti banka hesabında gözükmeyen abonelerin işlemleri yapılmayacaktır. 
5. GÜVAS sistem web sayfasında oluşabilecek hatalardan Derneğimiz sorumlu değildir.

 Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU