Etik Kurulu

Üye

Ali Yasin ÖZGENÇ

Üye

Duran UZUN

Üye

Kemal TURA

Üye

Hülya DEMİRHAN

Üye

Mehmet AKBAY