Tüm Kanunlar

Konu: Kanun No: Kabul Tarihi: Ekler:
6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna... 6552 10-09-2014
6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş... 6545 18-06-2014
6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş... 6545 18-06-2014
4458 Sayılı Gümrük Kanunu 4458 12-04-2013
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnam... 6455 11-04-2013
Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğ... 6335 26-06-2012
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın ... 6333 22-06-2012
Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişk... 6334 22-06-2012
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ara... 6269 12-01-2012
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı ... 6268 12-01-2012
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti... 6237 19-10-2011
Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... 6099 11-01-2011
Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair ... 5946 13-01-2010
Gümrük Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnam... 5911 18-06-2009
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 5607 21-03-2007
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K... 485 02-07-1993
Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında D... 3007 16-05-1984
T.C. Anayasası 2709 18-10-1982