Dernek Kurulları


Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Vekili
Başkan Yard.
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye

Denetim Kurulu

Disiplin Kurulu

Etik Kurulu