T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü nün Duyurusu

Duyuru Tarihi:
09-12-2010

Sayı: 4-4762
Değerli Üyeler,
Rusya Federasyonuna yapılan ihracatlarla ilgili olarak 10-12-2010 Cuma günü saat 10:00 da Zirai Karantina
 Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı programlanmış olup, bununla ilgili duyuru ektedir.
Ek için Tıklayınız