24 Mayıs 2019 Resmi Gazete Özeti / - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ - İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)?in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ