T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - Mersin Gümrük Müdürlüğü / Tek Pencere Sistemi Hk. - (Acil - Süreli)

Duyuru Tarihi:
15-12-2017

Değerli Meslektaşlarımız;

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü - Mersin Gümrük Müdürlüğü'nden alınan emailde;

"Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığının 11.12.2017 tarih 30229900 sayılı yazılarında Tek Pencere Sistemi uygulamasına yönelik hedef ve gerçekleşmelerin incelenmesi ile var ise hedeften sapmaların tespit edilerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla taraflarınca gerçekleştirilmekte olan danışmanlık faaliyeti kapsamında Tek Pencere Sisteminin etkilerinin tespit edilmesine yönelik olarak firma temsilcileri ve gümrük müşavirleri için hazırlanan Tek Pencere Sistemi Analiz Formu ilişikte gönderilmiş olup formda yeralan sütun ve satırların derneğinize kayıtlı gümrükleme/gümrük müşavirlik şirketi tarafından değerlendirilip, değerlendirmelerin forma işlenerek 20.12.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu tebliğen rica ederim." bildirilmiştir.

Bahse konu formların 19.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar derneğimize bildirilmesini rica ederiz. (Ek- TPS Analiz Formu tıklayınız.)

 

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu