Asgari Ücret Tarifelerinin Uygulanması Hk.

Duyuru Tarihi:
06-01-2012

İcra Kurulu Duyurusu,    Sayı     : İK-GS/03

Konu                                           : Asgari Ücret Tarifelerinin Uygulanması Hk.