2014/ 30 Sayılı YGMler İle İlgili Genelge Uygulamaları hk