26 Ekim Resmi Gazete Özeti (Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği -Seri No: 36-)