1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Duyurular

Yayınlarımız

Asgari Ücret Tarifesi

Satıştaki KitaplarımızMevzuat Duyuruları

Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
2016/1 sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi - SPK 2016/1 19-01-2016
2016/01 Sayılı Genelge, 2012/4 Sayılı Genelgede De ... 2016/01 11-01-2016
2016/02 SAYILI GENELGE, 2012/12 Sayılı Genelgede D ... 2016/02 08-01-2016
2015/4 Sayılı Genelege, A.TR Dolaşım Belgeleri ve ... 2015/4 22-12-2015
2015-24 sayılı Genelge, Finansal Kiralama Kapsamı ... 2015/24 17-12-2015
2015/17 Tek Pencere Sistemi 2015/17 15-12-2015
Tümü İçin Tıklayınız...
Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişikli... 29152 21-05-2014
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb... 28983 26-04-2014
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26-04-2014
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)... 28977 19-04-2014
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: ... 11-04-2014
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No... 28963 05-04-2014
Tümü İçin Tıklayınız...
Konu: Kanun No: Kabul Tarihi: Ekler:
6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler... 6552 10-09-2014
6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... 6545 18-06-2014
6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... 6545 18-06-2014
4458 Sayılı Gümrük Kanunu 4458 12-04-2013
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerd... 6455 11-04-2013
Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve ... 6335 26-06-2012
Tümü İçin Tıklayınız...
Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29193 02-12-2014
Garanti Belgesi Yönetmeliği 29029 13-06-2014
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak... 28956 29-03-2014
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 28956 29-03-2014
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 28954 27-03-2014
Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etken 28954 27-03-2014
Tümü İçin Tıklayınız...
Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
2015/8113 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uyg... 2015/8113 13-10-2015
2014/6889 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddeleri... 2014/6889 18-10-2014
DÜZELTMELER: 2014/6523 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kar... 29047 01-07-2014
2014/6497 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/6497 30-06-2014
2014/6523 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/6523 30-06-2014
2014/6493 Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulan... 30-06-2014
Tümü İçin Tıklayınız...
Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
Tasfiye Tüzüğü RG : 18410 24-01-2009

Gazete Manşetleri