12 Ekim 2021 Resmi Gazete Özeti / - İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/45) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/46) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/47)