7 Nisan 2021 Resmi Gazete Özeti / - Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16) - İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)