Tüm Genelgeler

Konu: Sayı: Tarih: Ekler:
2016-9 Sayılı Genelge-Hazine Müsteşarlığı 2016/9 25-03-2016
2016-3 Tek Pencere Sistemi - KTB 2016/3 15-03-2016
2016-2 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - TAEK 2016/2 14-03-2016
2016-11 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - GTHB 2016/11 14-03-2016
2016-5 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Borsa İstan... 2016/5 03-03-2016
2016-8 Sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi - ÇŞB 2016/8 03-03-2016
2016-6 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - EB KSS 2016/6 03-03-2016
2016-4 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi GTHB 2016/4 12-02-2016
2016/1 sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi - SPK 2016/1 19-01-2016
2016/01 Sayılı Genelge, 2012/4 Sayılı Genelgede Değişik... 2016/01 11-01-2016
2016/02 SAYILI GENELGE, 2012/12 Sayılı Genelgede Değişi... 2016/02 08-01-2016
2015/4 Sayılı Genelege, A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe... 2015/4 22-12-2015
2015-24 sayılı Genelge, Finansal Kiralama Kapsamı Ambul... 2015/24 17-12-2015
2015/17 Tek Pencere Sistemi 2015/17 15-12-2015
2015/23 sayılı Genelge - Kullanılmış Ambalaj Malzemesi... 2015/23 10-11-2015
2015/22 Sayılı Genelge, 21.03 tarife pozisyonunda yer a... 2015/22 14-10-2015
2015-13 Sayılı Genelge Yurt Dışı Diğer Alanı Hakkında... 2015/13 12-10-2015
2015/16 Sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bak... 2015/16 30-09-2015
2015-15 Sayılı Genelge, Alıcı-Satıcı İlişkisi 2015/15 08-09-2015
2015/14 Sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bak... 2015/14 24-08-2015
2015/19 sayılı Genelge, Teminat Durum Sorgulama Sistemi... 2015/19 08-08-2015
2015/18 Sayılı Genelge, Sınıflandırma 2015/18 15-07-2015
2015/17 Sayılı Genelge, Doğrudan satış ve gümrük kıymet... 2015/17 09-07-2015
2015/15 Sayılı Genelge, Dahilde İşleme Rejimi İhlalinde... 2015/15 09-07-2015
2015/13 sayılı Genelge, TRT Bandrolleri 2015/13 18-03-2015
2015/7 Sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi 2015/7 16-03-2015
2015/10 Sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi 2015/10 16-03-2015
2015/12 sayılı Genelge, Finansal Kiralama Kapsamı İthal... 2015/12 03-03-2015
2015/8 Sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi 2015/08 27-02-2015
2015/11 sayılı Genelge, TRT Bandrolleri 2015/11 20-02-2015
2015/6 sayılı Risk Genelge, Tek Pencere Sistemi 2015/6 17-02-2015
2014/14 sayılı RYKGM Genelge, Konteyner ve Liman Takip ... 2014/14 10-02-2015
2015/10 sayılı Genelge, Diplomatik Muafiyetler 2015/10 09-02-2015
2015/9 sayılı Genelge, 2012/2 sayılı Genelgeye İlave... 2015/9 04-02-2015
2015/7 sayılı Genelge, İkincil İşlem Görmüş Üründe Verg... 2015/7 30-01-2015
2015/8 sayılı Genelge, Dahilde İşleme İzin Belgesinde A... 2015/8 30-01-2015
2015/6 sayılı Gelge, 2012/21 Sayılı Genelge Hk. 2015/86 30-01-2015
2015/5 sayılı Genelge, Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespi... 2015/5 26-01-2015
2015/4 sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi Sağlık... 2015/4 16-01-2015
2015/3 sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi EGM 2015/3 16-01-2015
2015/2 sayılı Genelge, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi... 2015/2 12-01-2015
2015/3 sayılı Genelge, A.TR ve Menşe Belgeleri 2015/3 12-01-2015
2015/2 sayılı Genelge RYKGM, Tek Pencere Sistemi 2015/2 12-01-2015
2015/1 sayılı Genelge,Antrepo Teminat Sistemi 2015/1 12-01-2015
2014/16 sayılı Genelge, Götürü Teminat Türleri 2014/16 12-01-2015
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife... 2014/32 31-12-2014
2014-34 Sayılı Genelge 3 Seri No.lu GGT Kapsamında Dur... 2014/34 31-12-2014
Gümrük Müşavirliği 2015 Asgari Ücret Tarifesi 2014-31... 2014-31 31-12-2014
2014/19 Sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi TAPDK 2014/19 31-12-2014
2014-34 Sayılı Genelge 3 Seri No.lu GGT Kapsamında Dur... 2014/34 31-12-2014
2014/30 sayılı Genelge, Antrepolarda Yapılacak İşlemler... 2014/30 30-12-2014
2014/27 sayılı Genelge, 2014/19 sayılı Genelge hk. 2014/27 21-11-2014
2014/26 sayılı Genelge - İdari İtirazların Cevaplandırı... 2014/26 21-11-2014
2014/25 sayılı Genelge, 2013/28 sayılı Genelge hk. 2014/25 19-11-2014
2014-24 sayılı Genelge, Alüminyumdan yaprak ve şeritler... 2014/24 05-11-2014
2014-12 sayılı Genelge,Transit Rejimini Müteakip BİLGE ... 2014/12 04-11-2014
2014/23 sayılı Genelge, Denizyolunda Varış Bildirimi... 2014/23 31-10-2014
2014-22 sayılı Genelge, Vadeli İthalatta Kaynak Kullanı... 2014/22 27-10-2014
2014/21 Sayılı Genelge, Gümrük Kanunun 235/5 maddesinin... 2014/21 01-10-2014
2014/20 Sayılı Genelge Dahilde İşleme İzin Belgesi Sözl... 2014/20 19-09-2014
2014-19 sayılı Genelge, Tamir amacıyla geçici ihraç edi... 2014-19 15-08-2014
2014-17 sayılı Genelge, Deniz ve hava ulaştırmacılığınd... 2014-17 18-07-2014
2014/6 sayılı RYKGM Genelge,Yürürlükten Kaldırılan Gene... 2014/6 18-07-2014
2014-18 sayılı Genelge, Fatura 2014-18 18-07-2014
2014-7 sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi-EPDK... 2014/7 15-07-2014
2014-8 sayılı RYKGM Genelge, Tek Pencere Sistemi 2014/8 15-07-2014
2014-5 Sayılı Genelge RYKGM - U-Net İşlemlerinin İç Güm... 2014-5 16-06-2014
2014-15 Sayılı Genelge - YGM Asgari Ücret Tarifesinde ... 2014/15 09-05-2014
2014-14 sayılı Genelge, Hariçte İşleme Rejiminde Fatura... 2014-14 07-05-2014
2014/13 sayılı Genelge, Özet Beyan Uygulaması 2014/13 07-04-2014
2014/12 sayılı Genelge, ÖTV-Teminat 2014/12 02-04-2014
2014/11 Sayılı Genelge, İstisnai Kıymet Sözleşmelerinde... 2014/11 02-04-2014
2014/10 Sayılı Genelge, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebl... 2014/10 28-03-2014
2014/1 sayılı AB ve DİGM Genelgesi, Dolaşım Ve Menşe Be... 2014/1 25-03-2014
2014/9 Sayılı Genelge, KKDF-Takas 2014/9 24-03-2014
2014/6 sayılı Genelge, Düktil Demir ve Kapitoneli Mensu... 2014/6 24-03-2014
2014/8 Sayılı Genelge - YGM Rehberi ve EKİ 2014/8 24-03-2014
2014/7 Sayılı Genelge, Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığ... 2014/7 24-03-2014
2014-1 Sayılı Genelge, Geçici Depolama Yeri / Tasfiye H... 2014/1 21-03-2014
2014-5 sayılı Genelge, Akaryakıt Tahliyesinde Boru Hatt... 2014/5 13-03-2014
2014-4 sayılı Genelge, Nihai Kullanım 2014/4 13-03-2014
2014/02 Sayılı Genelge - Gözetim ile Görevli Memurlar... 2014/2 26-02-2014
2014/18 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Türk Stand... 2014/18 18-02-2014
2014/4 sayılı Genelge, Sektörel Destekleme Faaliyetleri... 2014/03 12-02-2014
2014/01 Sayılı RKGM Genelge - Tek Pencere Sistemi 2014/01 21-01-2014
2013-18 sayılı RKGM Genelge, Gözetim ile Görevli Memurl... 2013/18 19-01-2014
2014/2 sayılı Genelge, Gümrük Kanunu 235/3 Maddesi hk... 2014/2 17-01-2014
2014/1 sayılı Genelge - Finansal ve Ticari (Adi) Kirala... 66909231.10.06.01-54 03-01-2014
2013/58 sayılı Genelge, Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret... 12765636.161.02.03.02[2014] 01-01-2014
2013/57 sayılı Genelge, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir... 12765636.161.02.03.02[2014] 01-01-2014
2013/55 sayılı Genelge, Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan... 41208501-010.06.01 26-12-2013
2013/56 sayılı Genelge, Demiryolu İle Yurda Gelen Boş V... 66909231.10.06.01-54 26-12-2013
2013/54 sayılı Genelge, Deniz ve Havalimanlarında Aktar... 74428289-10.06.01 26-12-2013
2013/53 Sayılı Genelge, Antrepolarda Teminat İşlemi... 77939137-010.06.01 25-12-2013
2013/52 sayılı Genelge, İhtisas Gümrüğü 21558579-10.06.01 21-12-2013
2013/19 Sayılı Genelge, Yurt İçi Diğer Masraflar 73421605-010.06.02 11-12-2013
2013/50 sayılı Genelge, Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife... 26484290-010.06.01 06-12-2013
2013/51 sayılı Genelge, İzopropil Alkolün Sınıflandırıl... 17474625-010.06.01 06-12-2013
2013/49 sayılı Genelge, Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek ... 41208501-010.06.01 05-12-2013
2013/48 sayılı Genelge, Diplomatik Muafiyetler 31775355-10.06-01 28-11-2013
2013/47 sayılı Genelge, Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife... 26484290-010.06.01 21-11-2013
2013/16 Sayılı Genelge, 2007/07 Sayılı Genelgenin Yürür... 21646112-45.02 12-11-2013
2013/46 sayılı Genelge, Dahilde İşleme İzinlerinde Ayni... 41208501-010.06.01 06-11-2013
2013 / 45 Sayılı Genelge - KKDF-Takas 85593407-10.06.01 04-10-2013
2013 / 44 Sayılı Genelge - DİR Kapsamında Yıpranmış vey... 41208501.010.06.01 04-10-2013
2013/15 Sayılı Genelge, Üç Yıldan Az Süredir Faaliyette... 56358280-10.06.02 10/09/2013 11-09-2013
2013/43 Sayılı Genelge, "Dahilde İşleme İzni Kapsamın... 41208501-010.06.02 07-09-2013
2013/4 sayılı Genelge, Tasfiye Hizmetleri 90775579-010.06- 30-08-2013
2013/30 Sayılı RYGM Genelge, İhracat Beyannamelerinin K... 73421605-010.06.02 23-08-2013
2013/42 sayılı Genelge, 6455 sayılı Kanun 76982942-10.06.01 22-08-2013
2013/41 sayılı Genelge, 6455 sayılı Kanun 85593407-10.06.01 22-08-2013
2013/40 sayılı Genelge, 2002/41 ve 2005/19 Sayılı Genel... 17-08-2013
2013/38 sayılı Genelge, İdari Yaptırımlar 85593407-010.06.01 17-08-2013
2013-37 sayılı Genelge, Sağlık Kurulu Raporları ve Adli... 12765636.161.02.03.04 07-08-2013
2013-35 sayılı Genelge, İhracatta Fatura Kullanımı... 07-08-2013
2013-13 sayılı RYKG Genelge, Gümrük İdarelerinde Temina... 73421605-010.06.02 07-08-2013
2013-36 sayılı Genelge, İhrakiye-Kumanya Teslimleri... 07-08-2013
2013-34 sayılı Genelge, Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşya... 07-08-2013
2013-33 sayılı Genelge, Geri Gelen Eşya 03-08-2013
2013-31 sayılı Genelge, İhracatta Beyan 03-08-2013
2013-29 sayılı Genelge, İhracatta Laboratuvar Tahlili A... 03-08-2013
2013-32 sayılı Genelge, Yürürlükten Kaldırılan Genelgel... 03-08-2013
2013-09 Sayılı Genelge Risk Yön - İlaç Hammaddelerinde ... 73421605/449.01.09 27-07-2013
2013-28 sayılı Genelge, Deniz ve Hava Taşıtlarına İhrac... 25-07-2013
2013-27 sayılı Genelge, Gemi Kaynaklı Atıklar 20117910-010.06.01 25-07-2013
2013-26 sayılı Genelge, 2009-4 Sayılı Genelgenin 3 üncü... 68866864-010.06.01 24-07-2013
2013-25 sayılı Genelge, Yürürlükten Kaldırılan Genelgel... 77939137- 10.06.01 20-07-2013
2013/24 sayılı Genelge, 2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelg... 6 8 8 6 6 8 6 4 - 0 1 0 . 0 6 . 0 1 17-07-2013
2013/22 sayılı Genelge, DİR kapsamında ihraç edildikten... 41208501-010.06.01 06-07-2013
2013/12 Sayılı İnceleme Değerlendirme Formu Puanlaması ... 56358280-10.06.02 06-07-2013
2013/11 Genelge, YYS güvenilirlik koşulu 56358280-10.06.02 29-06-2013
2013/21 sayılı Genelge, KKDF-Takas İşlemleri 85593407 - 10.06.01 29-06-2013
2013/10 sayılı Genelge, Götürü Teminat Türleri 56358280-10.06.02 19-06-2013
2013/20 sayılı Genelge, DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düz... 41208501-010.06.01 14/6/2013 15-06-2013
2013-19 sayılı Genelge Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek S... 41208501-010.06.01 13-06-2013
Genelge 2013/18, 2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 201... 26484290 - 010.06.01 07-06-2013
2009/78 sayılı Genelgeyi Yürürlükten Kaldıran 2013/17 s... 41208501 - 010.06.01 04-06-2013
Genelge:2013/16, 2000/47 ve 2001/24 Sayılı Genelgelerin... 41208501 - 010.06.02 14-05-2013
Genelge: 2013/15, Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın ... 72093537-10.06.01-45 09-05-2013
Genelge: 2013/12 Antika Araç İthali 2013/12 08-05-2013
Genelge: 2013 / 14 - 2000-37 ve 2001-7 Sayılı Genelgele... 2013/14 08-05-2013
Genelge: 2013 / 13 - 2009-101 Sayılı Genelgenin Yürürlü... 76627242 - 010.06.01 08-05-2013
Kendinden Hareketli Pulverizatör 2013/11 01-05-2013
Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılmas... 2013/10 23-04-2013
2000/51,2002/21 ve 2009/27 sayılı Genelgeler 2013/09 23-04-2013
Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı... 2013/08 30-03-2013
NCTS Sisteminde EORI numaralarının kullanılması 2013/5 27-03-2013
Ertelenmiş Kapatma 2013/3 27-03-2013
Özet Beyan İptalleri 2013/07 26-02-2013
Gümrüklerde Nakit Kontrolleri 2013/01 23-02-2013
Kamu Zararı Hesabı 2013/02 23-02-2013
Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühür Genelgesi 2013/02 15-02-2013
Genelge : 2013/6 KKDF 2013/06 14-02-2013
Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetim... 2013/05 09-02-2013
Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için el... 2013/04 18-01-2013
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2013/02 17-01-2013
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife... 2013/03 17-01-2013
Laboratuvar İşlemleri 2013/01 02-01-2013
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife... 2012/41 29-12-2012
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2012/40 29-12-2012
Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti 2012/39 27-12-2012
Şahit numune saklama süresi 2012/38 26-12-2012
GY 201 inci maddesinin uygulanması 2012/37 15-12-2012
Kabahatler Kanunu / Para Cezaları 2012/36 30-11-2012
Yabancı uyruklu kişilerin veri girişi 2012/11 27-11-2012
Genelge : 2012/35 İthalat Tebliğleri 2012/35 21-11-2012
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi 2012/33 19-10-2012
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife... 2012/34 18-10-2012
Genelge: 2012/32 Numune alma kılavuzu 2012/32 09-10-2012
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme 2012/31 28-09-2012
İhracatta kıymet araştırması 2012/30 27-09-2012
Gümrük Kıymeti 2012/29 15-08-2012
2011/13 sayılı Genelge hk. 2012/28 09-08-2012
Dâhilde İşleme İzni Sözlü Beyan 2012/27 26-07-2012
Gümrük Yönetmeliği Ek-62 2012/26 21-07-2012
Ek vergi tahakkukları ve cezalar 2012/25 07-07-2012
Dahilde İşleme İzni kapsamında kıymetli maden ve taşlar... 2012/24 05-07-2012
Gümrük Kanunu 241/3(h) ve 4(h) maddeleri hk. 2012/23 04-07-2012
Gümrük Müşavirleri Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılma... 2012/22 03-07-2012
Gümrük Kıymetinin tespiti 2012/21 20-06-2012
Genelge: 2012/20 Gümrük Yönetmeliğinin EK 62 2012/20 15-06-2012
Buharlı Temizleyiciler 2012/19 09-06-2012
Yurt dışı tebligat 2012/18 30-05-2012
Sınıflandırma 2012/17 26-05-2012
TV Modülleri 2012/16 19-05-2012
Basılı/ Elektronik Belge Satışı 2012/04 10-05-2012
Sigara Transiti 2012/14 10-05-2012
Transfer Yolcu Uygulaması 2012/15 10-05-2012
AN9 tespit işlemi 2012/13 08-05-2012
Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti 2012/12 19-04-2012
ATA Karnesi ve kısmi muafiyet 2012/11 19-04-2012
Bankalarca yapılan tahsilatlar 2012/08 10-04-2012
Kullanılmış Ev Eşyası İthali 2012/10 06-04-2012
Kıymet kriterli gözetim uygulamaları 2012/09 05-04-2012
Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatka... 2012/01 05-04-2012
Acil Durum Planı 2012/06 31-03-2012
Yükümlülerin beyannamelerini sorgulayabilmeleri 2012/05 31-03-2012
Bilgi talebi : ÖTV-1/2012-1 sayılı ÖTV Sirkülerine isti... 2012/08 29-03-2012
Onaylanmış kişi statüsü 2012/4 28-03-2012
Sınıflandırma 2012/07 24-03-2012
Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2... 2012/06 21-03-2012
Gümrük işlemlerine ait belgelerin muhafazası ve imhası... 2012/3 20-03-2012
Beyanname Çıktısı Alınması 2012/02 09-03-2012
TV-monitör-kamera 2012/06 24-02-2012
Diplomatik indirim 2012/5 23-02-2012
Yurtdışı Bilgi Talepleri 2012/01 23-02-2012
Transit Rejimi ile ilgili işlemler 2012/04 15-02-2012
Kıymet kriterli gözetim uygulamalar 2012/03 08-02-2012
Özet Beyan Uygulaması 2012/02 25-01-2012
Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 2012/01 24-01-2012
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifes 2011/51 31-12-2011
YetkilendirilmişGümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifes... 2011/50 31-12-2011
Havayolu ile gelen eşya 2011/14 23-12-2011
: İhracatta kıymet araştırması 2011/49 21-12-2011
Antrepodaki eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınm... 2011/47 16-12-2011
Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi 2011/48 16-12-2011
Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi... 2011/05 16-11-2011
:Beyanname çıktısı alınması 2011/04 02-11-2011
Komple Tesis veya Set Halindeki Eşyanın Partiler Halin... 2011/46 12-10-2011
Damga Vergisi 2011/03 07-10-2011
Müeyyideli kapalı Dahilde İşleme İzin Belgelerinde 4051... 2011/45 29-09-2011
Dahilde İşleme Rejiminde muhtelif konulara ilişkin 2011/44 24-09-2011
Aynı gümrüğün denetimindeki bir yerden başka bir yere e... 2011/41 26-08-2011
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi 2011/42 26-08-2011
Set halindeki eşya 2011/40 24-08-2011
Havayolu ile gelen eşya 2011/13 24-08-2011
Beyanname Đptali 2011/12 13-08-2011
Posta-yolcu işlemleri 2011/39 07-07-2011
Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi 2011/36 05-07-2011
YetkilendirilmişGümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifes... 2011/37 05-07-2011
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi 2011/38 05-07-2011
Yabancı plakalı kara taşıtlarının gümrük işlemleri ... 2011/10 16-06-2011
Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti 2011/09 15-06-2011
2009/58 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması.... 2011/34 27-05-2011
Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu 2011/33 26-05-2011
Yürürlükten kaldırılan genelgeler 17-05-2011
Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ti... 2011/31 06-05-2011
Canlı hayvan ithalatı hk. 2011/28 04-05-2011
Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti 2011/29 04-05-2011
ATA Karnesi 2011/26 28-04-2011
İhale İşlemleri 2011/03 28-04-2011
85.23 tarife pozisyonu 2011/21 06-04-2011
Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı... 2011/22 06-04-2011
TIR işlemleri 2011/05 05-04-2011
Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri... 2011/19 29-03-2011
Özel İskeleler 2011/18 29-03-2011
İmha edilecek eşyalar 2011/01 Tasis 24-03-2011
Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler 2011/17 22-03-2011
Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendir... 2011/04 20-03-2011
K.K.D.F 2011/16 19-03-2011
Alacakların yeniden yapılandırılması 2011/04 17-03-2011
İhtisas Gümrüğü Genelgesinde Değişiklik 2011/15 12-03-2011
Gümrük idarelerinde is takibi 2011/14 09-03-2011
Havayolu ile gelen esya 2011/12 08-03-2011
A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yap... 2011/13 08-03-2011
Kabahatler Kanunu / Para Cezaları 2011/11 25-02-2011
Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı 2011/09 15-02-2011
DİR kapsamındaki müeyyide takibatlarında 6183 e göre ya... 2011/08 10-02-2011
Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım kapsamında esya ... 2011/07 04-02-2011
Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 2011/03 Sayılı Genelg... 2011/03 01-02-2011
Transit rejimi 2011/06 26-01-2011
Mısır Çerezi 2011/04 25-01-2011
İhtisas Gümrüğü Genelgesi 2011/03 22-01-2011
Damga Vergisi 2011/02 15-01-2011
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme 2011/01 08-01-2011
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari ücret Tarif... 2010/60 01-01-2011
Gümrük Müşavirleri Asgari ücret Tarifesi 2010/59 01-01-2011
DIR BİLGE Uygulamaları 2010/55 14-12-2010
İhracatta kıymet araştırması 2010/54 11-12-2010
Gümrük Mühürleri 2010/53 08-12-2010
A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yap... 2010/51 03-11-2010
Yurt dışı çıkış tahdidi 2010/08 26-10-2010
GY 201. maddesinin uygulaması hk. 2010/50 15-10-2010
Muayene eldivenleri 2010/47 04-09-2010
Yolluklar 2010/45 04-09-2010
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarife... 2010/44 27-08-2010
Ayakkabı Kamara Çeliği Hk. 2010/42 21-08-2010
Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar 2010/41 14-08-2010
Royalti ve lisans ücretleri 2010/40 14-08-2010
Gümrük Kanunu 242 nci madde. 2010/38 27-07-2010
Fazla Çalışma Ücreti 2010/35 22-07-2010
Finansman anlaşmaları 2010/34 14-07-2010
İhrakiye teslimi 2010/33 14-07-2010
Çeşitli genelgelerde tadilat ve beş adet genelgenin yür... 2010/32 13-07-2010
Eşyanın Tarifedeki Tanımı 2010/31 10-07-2010
Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı a... 2010/30 10-07-2010
Donatım ve işletme malzemeleri 2010/28 30-06-2010
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi 2010/26 29-06-2010
Bedelsiz promosyon eşyası ihracatı 2010/25 23-06-2010
Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi 2010/24 18-06-2010
Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi 2010/24 18-06-2010
Gümrük Đdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kuru... 2010/22 26-05-2010
GSM Depodan Eşya Sevki 2010/21 26-05-2010
Dahilde İşleme Rejimi 2010/17 14-04-2010
ÖTV 2010/16 03-04-2010
Geçici plakalı ticari araçların transiti 2010/15 31-03-2010
İdari/teknik personelin kullanılmış ev eşyası ithali... 2010/13 30-03-2010
Gümrük İdareleri 2010/12 23-03-2010
Doğrudan ve Dolaylı Temsilciler 2010/11 16-03-2010
Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Eş... 2010/09 09-03-2010
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi 2010/08 27-02-2010
Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan... 2010/07 20-02-2010
Dışseferde dahili kabotaj eşyası taşınması 2011/10 16-02-2010
Dİİ 2010/06 12-02-2010
Gümrük Kanunu’nda yapılan değişikliklere ve yeni Gümrük... 2010/05 02-02-2010
Yolcu Beraberi Nakit Kontrolleri 2010/03 23-01-2010
GümrükMüsavirleri Asgari Ücret Tarifesi 2010 23-01-2010
Garanti Belgesi ve Bedelsiz Uygulamaları hk. 2010/02 12-01-2010
BİLGE Sistemi 2010/01 06-01-2010
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi 2009/125 01-01-2010
Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geç... 2009/124 31-12-2009
DİR Kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ithalatı... 2009/123 18-12-2009
Kriz hali için gönderilen yardım malzemesinin geçici it... 2009-122 12-12-2009
Geçici ithalata ilişkin 2005/11 ve 2009-81 sayılı Genel... 2009/121 12-12-2009
Üretim araçlarının parçaları veya tamiri. 2009/117 05-12-2009
Geçici İthalatta ek süre taleplerinin değerlendirilmesi... 2009/118 05-12-2009
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra... 2009/116 05-12-2009
İhtisas Gümrüğü Genelgesi 2009/115 04-12-2009
Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti 2009/114 03-12-2009
Kullanılmış ev eşyasının geçici ithali 2009/113 24-11-2009
Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi 2009/112 24-11-2009
Telafi Edici Vergi Ödemesi 2009/111 13-11-2009
Zeytin Hasat Makinası 2009/107 01-11-2009
Mağzalardan Yerli Ürün İhracı 2009/105 14-10-2009
Yürürlükten Kalkan Genelgeler 2009/104 14-10-2009
Genelge 2009/100 2009/100 08-10-2009
Gümrük Kanununun 27/1-d maddesinin uygulanması 2009/102 08-10-2009
Laboratuvar Tahlil Ücretleri 2009/101 08-10-2009
Yolcu Đşlemleri 2009/103 08-10-2009
Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri... 2009/99 03-10-2009
Üretim araçlarının parçaları veya tamiri. 2009/14 01-10-2009
Gemi, deniz ve iç su araçlarının serbest dolaşıma giriş... 2009/97 26-09-2009
Sayı :89 - Geri Gelen Eşya 2009/89 11-08-2009
Sayı :27 - Geri Verme 2009/27 08-07-2009
Gümrük Yönetmeliğinin 48 inci madesi 2009/85 04-07-2009
Sınır Ticareti Kapsamında Yapılacak Olan İthalat ve İhr... 2009/84 19-06-2009
Teslim Şekli 2009/83 09-06-2009
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri 2009/80 03-06-2009
Dahilde İşleme İznine Konu Tekstil Ürünlerinde İhtisas ... 2009/78 02-06-2009
Gemi Kaynaklı Atıklar 2009/77 29-05-2009
Gümrük Yönetmeliğinin 48 inci maddesi 2009/79 26-05-2009
Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi-YGM Uygulaması... 2009/75 22-05-2009
İthalat Tebliğleri 2009/74 22-05-2009
Dahilde işleme izni taahhüt kapatma 2009/71 21-05-2009
Sinema ve Televizyon filmlerinin kıymeti 2009/73 21-05-2009
Geçici ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak BİLGE Sistemi... 2009/70 21-05-2009
DİİB 2009/69 19-05-2009
Naklihane 2009/66 16-05-2009
Gümrüksüz Satış Mağazalarında satılan sigaralar üzerind... 2009/64 16-05-2009
Transit rejimi 2009/62 16-05-2009
Sınıflandırma 2009/67 16-05-2009
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği 2009/65 16-05-2009
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri 2009/63 16-05-2009
Kullanılmış ev eşyasının geçici ithali 2009/61 15-05-2009
Serbest Bölgeden Yapılan İthalat 2009/59 15-05-2009
Yolcu İşlemleri 2009/60 15-05-2009
Antrepolarda teminat uygulaması 2009/58 14-05-2009
Gümrük Yönetmeliği 285/a ve 311/3 üncü Madde uygulamala... 2009/56 14-05-2009
Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan... 2009/57 14-05-2009
Her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrep... 2009/55 14-05-2009
Finansal kiralama kapsamında geçici ithalat rejimi izin... 2009/54 13-05-2009
Geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi ve farkl... 2009/52 08-05-2009
Dahilde İşleme İzinleri 2009/50 08-05-2009
DİR BİLGE Uygulamaları 2009/42 08-05-2009
Dahilde İşleme İzin Belgeleri 2009/51 08-05-2009
Dış Ticaret İstatistiklerinin analizi sırasında karşıla... 2009/49 08-05-2009
KapanmışBeyannamelerde Düzeltme 2009/41 08-05-2009
Kumanya ve İhrakiye Teslimleri 2009/45 07-05-2009
Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler... 2009/43 07-05-2009
16.10.2001 tarihli, 2001/32 sayılı Genelge 2009/38 07-05-2009
Serbest Dolaşıma Girmemiş Yakıt ve Kumanyanın Vergilend... 2009/48 07-05-2009
Dış Sefer Sayılan Haller 2009/46 07-05-2009
Alt konişmento 2009/44 07-05-2009
: 2001/29 sayılı Genelge 2009/39 07-05-2009
DİR Uygulamaları 2009/37 07-05-2009
Transit Yakıt Teslimlerinde Barçlar ve Deniz Tankerleri... 2009/47 07-05-2009
Standart Depo 2009/36 06-05-2009
BİLGE Sisteminde yapılacak bazı işlemler 2009/40 06-05-2009
İhtisas Gümrüğü Genelgesi 2009/34 06-05-2009
Şekerİhracında Ön İzin 2009/22 05-05-2009
Konsinye ve ayni sermaye ihracatında ödeme şekli 2009/20 05-05-2009
BİLGE-Geçici ithalat rejimi 2009/33 05-05-2009
Gümrük Beyannamesini Kullanma Talimatı 2009/18 05-05-2009
Sınıflandırma 2009/16 05-05-2009
İmalatçı Firma Bilgisi 2009/30 05-05-2009
Geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi ve farkl... 2009/28 05-05-2009
İhracatta Fatura Kullanımı 2009/25 05-05-2009
Tecil ve taksitlendirme 2009/23 05-05-2009
Etnografik Nitelikli Eşya İhracatı 2009/21 05-05-2009
Yolcu İşlemleri 2009/35 05-05-2009
İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uy... 2009/19 05-05-2009
Gümrük Beyannamesinin 31 No. lu Kutusunun Eşyanın Tespi... 2009/17 05-05-2009
Hibe işlemleri 2009/31 05-05-2009
ATA Karnesi işlemleri 2009/29 05-05-2009
Beyanname Kapsamı İhraç Edilmeyen Eşy 2009/26 05-05-2009
Bal ihracatı 2009/24 05-05-2009
Ambalaj maddelerinin geçici ithal işlemleri 2009/15 01-05-2009
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul 2009/12 01-05-2009
Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geç... 2009/13 30-04-2009
Kiralama veya finansal kiralama 2009/10 29-04-2009
Finansman Anlaşmaları 2009/11 29-04-2009
Kısmi muafiyet kapsamı geçici ithal eşyasının kısmi ver... 2009/09 29-04-2009
Küresel Ekonomik Kriz Nedeniyle Dahilde 2009/07 28-04-2009
İcraen satılan eşyanın kıymeti 2009/05 28-04-2009
Geçici ithalatta damga vergisi. 2009/08 28-04-2009
Tahsilat 2009/24 23-04-2009
Geri Verme 2009/25 23-04-2009
Transfer Yolcu Uygulaması 2009/06 22-04-2009
Tasarruflu Yazılar 2009/4 25-03-2009
Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Geçici İthali Yapıl... 2009/3 12-03-2009
Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ti... 2009/22 11-03-2009
İdari Para Cezalarının Taksitlendirilmesi 2009/2 05-03-2009
Genelge 2009/1 Tecil ve Taksitlendirme 2009/1 09-01-2009
Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler 2010/10 10-03-2003
Gümrük İşlemleri 2000/42 30-05-2000
Antrepolarda Global Teminat 2000/28 30-05-2000
Gümrük İşlemleri 2000/33 30-05-2000
Data Kartlarının otomobil ithalatında aranıp aranmaması... 2000/17 02-05-2000
Stajyerler, gümrük müşavir yardımcıları ve gümrük müşav... 2000/35 25-04-2000
Diplomatik muafiyetler 2000/22 09-03-2000
Kuryelere ilişkin 2000/21 29-02-2000
Bazı genelgelerin yürürlükten kaldırılması. 2000/14 09-02-2000
İkinci tahlil ücretleri 2000/37 02-01-2000
Gümrük Vergileri Tahakkuku İzleme Defteri 2000/10 02-01-2000
2013-30 sayılı Genelge, İhracat Beyannamelerinin Kapatı...
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi 2011/32