9 Ocak 2014 Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler

Duyuru Tarihi:
10-01-2014

İlgili Tebliğler için Tıklayınız.

9 Ocak 2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;

— Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ,
— Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ,
— Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ