2013/54, 2013/55, 2013/56 sayılı Genelgeler

Duyuru Tarihi:
25-12-2013

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün;
 
 “Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri” ile ilgili 24.12.2013 tarihli 2013/54 sayılı Genelgesi için tıklayınız.
 “Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan” ile ilgili 24.12.2013 tarihli 2013/55 sayılı Genelgesi için tıklayınız.
 “Demiryolu İle Yurda Gelen Boş Vagonların Geçici İthalat İşlemleri” ile ilgili 24.12.2013 tarihli 2013/56 sayılı Genelgesi için tıklayınız.