13 Aralık 2013 RG Özeti - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/26), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111)

Duyuru Tarihi:
13-12-2013

 İK- BŞK / 218

13 Aralık 2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/26) için Tıklayınız.
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111) için Tıklayınız.