"Diplomatik Muafiyetler'' ile ilgili 2013/48 Sayılı Genelge