2013-21 Sayılı KKDF Takas Konulu Genelge Hk. Gümrükler Genel Müdürlüğü