Kontrol Şubelerinin Görevleri

Duyuru Tarihi:
25-09-2012

Değerli Üyeler;

Bakanlık Makamının Onayı ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulan 12.04.2012 tarihinde faaliyete geçen Kontrol Şubelerinin görevleri hakkındaki Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısı için tıklayınız.