Dernekler Ortak Duyurusu / Kapsam Değerlendirmesi Hk.