18 Ocak 2020 Resmi Gazete Özeti / Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)