6 Ocak 2020 Resmi Gazete Özeti / - İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)