28 Kasım 2019 Resmi Gazete Özeti / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)