5 Ekim 2019 Resmi Gazete Özeti / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ