2018 Yılı Sınavını Mahkeme Kararına İstinaden Kazananlar Hk.