11 Mayıs 2019 Resmi Gazete Özeti / - İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4) - İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)