3 Mayıs 2019 Resmi Gazete Özeti / - Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021) - Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1031)