5 Eylül 2018 Resmi Gazete Özeti / - Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 60) - İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28)