22 Mart 2018 Resmi Gazete Özeti / - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ