29 Aralık 2017 Resmi Gazete Özeti / - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37) - Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)