07.10.2017 Tarihinde Yapılan GMY Yazılı Sınavını Kazananların Hazırlayacağı Belgeler Hk. Duyuru

Duyuru Tarihi:
05-01-2018

Belgeleri 2 Takım Olarak Hazırlamanız Gerekmektedir

(Bir Asıl Bir Kopya).

 - Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısı için tıklayınız.

 - Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yazısı için tıklayınız.

- Ek Liste için tıklayınız

        - Dilekçe örneği için tıklayınız

- Başvuru Formu, (Sınav Başvurusu sırasında Bölge Müdürlüğüne verilen form),

        - Kimlik Fotokopisi

- Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneği, (E-Devletten Alınabilir)

- T.C. kimlik numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,

- SGK'dan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır. Örnek Belge için tıklayınız)

- SGK (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır. Örnek belge için yıklayınız.)

        - Sınav sonuç belgesi