T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün ''Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın vergilendirilmesi'' ile ilgili 2014/19 sayılı Genelgesi