26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete Özeti