04 Mart 2014 RG Özeti - 2014/6032 sayılı, Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)

Duyuru Tarihi:
05-03-2014

İK- BŞK / 39

04 Mart 2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ;

— 2014/6032 sayılı, Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar için Tıklayınız.

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112) için Tıklayınız.

 2014/6032 sayılı, Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar eki için Tıklayınız.