Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Sınavını Kazananların Dikkatine (GAP Güm. ve Tic. Böl. Müd. Listesi)

Duyuru Tarihi:
19-02-2014

GMY Sınavını Kazanıp İzin Belge Müracaatında Bulunacak Adayların Dikkatine (ilgili yazımız için tıklayınız.)

Ek-1 Dilekçe

Ek-2 İzin Belge Formu

Ek-3 GAP Bölge Müdürlüğü'nden Gelen İsim Listesi